Phong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệpTải xuống miễn phí
phong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệpphong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệp

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Phong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệp Chủ đề của tác phẩm này là Mẫu, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1184974, Định dạng là AI,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Mẫu, Kích thước là 12.15M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

吃肉不长肉

Thiết kế bởi

Thông tin cơ bản

  • ID hình ảnh:1184974
  • phần mềm:Illustrator
  • định dạng:AI
  • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
  • Kích thước tệp nguồn:12.15M
  • Cập nhật thời gian:2019-02-15

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/templates/simple-line-style-beauty-beauty-body-industry-brochure_1184974.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/30/68/88P888piCDIt.jpg-0.jpg!w340" alt="Phong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệp">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/30/68/88P888piCDIt.jpg-0.jpg!fw700" alt="Phong cách đơn giản vẻ đẹp làm đẹp cơ thể album công nghiệp">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Tải về miễn phí hôm nay đã hoàn thành !

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

  • Tải về vô hạn
  • 500,000+ thiết kế thương mại
  • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!