Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

banner coupon gift voucher More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Phiếu quà tặng Phiếu giảm giá Chủ đề của tác phẩm này là Mẫu, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1639402, Định dạng là EPS,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Mẫu, Kích thước là 28.32M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Phiếu quà tặng FoodR Restaurant- đơn giản là bầu không khí cao cấp khách sạn cao cấp trung tâm thiết kế dùng tiền thay thế khoán giảmCực Jane gió khách sạn du lịch khách sạn phiếu phiếu dùng tiền thay thế- đơn giản là phiếu phiếu dùng tiền thay thế tập.Bít tết ngon phục vụ dùng tiền thay thế khoán giảmPhẳng hóa du lịch ra nước ngoài du phiếu phiếu dùng tiền thay thế

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1639402
 • phần mềm:Illustrator
 • định dạng:EPS
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:28.32M
 • Cập nhật thời gian:2020-02-02

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/templates/gift-voucher-discount-coupon-banner_1639402.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/63/94/02M888piCYeC.jpg-0.jpg!bw340" alt="Phiếu quà tặng Phiếu giảm giá">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/63/94/02M888piCYeC.jpg-0.jpg!bw340" alt="Phiếu quà tặng Phiếu giảm giá">

Relative Designs:

 • Phiếu giảm PSD đen dùng tiền thay thế đơn giản. Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: VIKI-寒夜

  Phiếu giảm PSD đen dùng tiền thay thế đơn giản.

 • Đô thị du lịch xanh quảng bá du lịch trong nước bơi dùng tiền thay thế phiếu Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: S

  Đô thị du lịch xanh quảng bá du lịch trong nước bơi dùng tiền thay thế phiếu phiếu

 • Móng tay thời trang phiếu dùng tiền thay thế Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: 王其

  Móng tay thời trang phiếu phiếu dùng tiền thay thế

 • Vàng đen thời trang cao cấp phiếu mua hàng phiếu giảm giá mẫu phiếu giảm giá Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: 赵~25063

  Vàng đen thời trang cao cấp phiếu mua hàng phiếu giảm giá mẫu phiếu giảm giá

 • Thời trang cao cấp thẻ phiếu giảm giá vé tiệm làm tóc quăn Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: QIN111

  Thời trang cao cấp thẻ phiếu giảm giá vé tiệm làm tóc quăn

 • Phiếu phiếu phục vụ dùng tiền thay thế Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: VIKI-寒夜

  Phiếu phiếu phục vụ dùng tiền thay thế

 • Trang sức vàng trang sức xa xỉ nhẫn dây chuyền phiếu dùng tiền thay thế! Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: S

  Trang sức vàng trang sức xa xỉ nhẫn dây chuyền phiếu dùng tiền thay thế!

 • mẫu phiếu quà tặng thiết kế Phiếu quà tặng thanh lịch Phiếu giảm giá Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Mẫu

  Thiết kế bởi: Rimon Chowdhury

  mẫu phiếu quà tặng thiết kế Phiếu quà tặng thanh lịch Phiếu giảm giá

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for Templates!

(Free users can only download one PowerPoint per day)

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

OK
Unlimited Download!