Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Báo cáo tổng kết công việc 2017 mẫu PPT

Công nghệ Tóm tắt công việc báo cáo báo cáo công việc báo cáo phỏng vấn hiệu suất khung hoàn chỉnh không khí kinh doanh kế hoạch kế hoạch làm việc kế hoạch tóm tắt màu xanh da trời sự đơn giản thời trang tóm tắt kế hoạch tóm tắt nửa năm tổng kết cuối năm việc làm tổng kết giữa năm More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Báo cáo tổng kết công việc 2017 mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1807, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 6.73M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo tổng kết công việc 2017 mẫu PPTThời trang mới nhất báo cáo kế hoạch tổng kết công việc 2017 ppt mẫu tinh tếHoa tươi nhỏ báo cáo kế hoạch tổng kết công việc 2017 PPT miễn phíBáo cáo tổng kết công việc cuối năm 2017 màu đỏ mẫu PPTBáo cáo tổng kết công việc kinh doanh 2017 mẫu PPTBáo cáo tổng kết công việc năm 2017 đen trắng PPT

下 一 站 ,

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1807
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:6.73M
 • Cập nhật thời gian:2016-08-05
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/work-summary-report-ppt-template_1807.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/18/07d888piCZ6X.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Báo cáo tổng kết công việc 2017 mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/18/07d888piCZ6X.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Báo cáo tổng kết công việc 2017 mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Báo cáo tổng kết công việc cuối năm 2017 kế hoạch PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 快乐小妞

  Báo cáo tổng kết công việc cuối năm 2017 kế hoạch PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo tổng kết cuối năm kế hoạch công việc 2017 PPT

 • Báo cáo tổng kết công việc cuối năm 2017 PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo tổng kết công việc cuối năm 2017 PPT

 • Báo cáo tổng kết công việc kinh doanh 2017 mẫu PPT động PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 冷暖自知

  Báo cáo tổng kết công việc kinh doanh 2017 mẫu PPT động

 • Tổng kết cuối năm 2017 kế hoạch nămới báo cáo công việc Mô hình PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 大海广告①线23386766

  Tổng kết cuối năm 2017 kế hoạch năm mới báo cáo công việc Mô hình PPT

OK
Unlimited Download!