Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Thương mại với mục tiêu kế hoạch trắng gió Tây quản lý PPT mẫuTải về

kế mục tiêu tr Trắng bầu không khí cao cấp gió bắc kinh doanh mẫu PPT mẫu chung quảng cáo tải mẫu PPT đơn giản ourope More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Thương mại với mục tiêu kế hoạch trắng gió Tây quản lý PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 594067, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 20.9M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
- đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý thương mại với thời gian PPT mẫuSơ đồ công nghệ Internet Vector quy hoạch quản lý dự án PPT mẫu- đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý chung với PPT mẫuMẫu PPT lập kế hoạch và quản lý mục tiêu khí quyển cao cấpMàu xanh với mục tiêu kế hoạch quản lý ppt mẫu đơn giản.Quản lý dự án kế hoạch xanh công nghệ Internet PPT mẫu

苏沫之 ゜ ●ω●

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:594067
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:20.9M
 • Cập nhật thời gian:2018-01-30
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/white-business-europe-and-america-wind-target-planning-and-management-ppt-template_594067.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/59/40/6888piCq888piCspC.jpg-0.jpg!w340" alt="Thương mại với mục tiêu kế hoạch trắng gió Tây quản lý PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/59/40/6888piCq888piCspC.jpg-0.jpg!w340" alt="Thương mại với mục tiêu kế hoạch trắng gió Tây quản lý PPT mẫu">

Relative Designs:

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for PowerPoint!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!