Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Màu nước vi mô ba chiều nhân sự hành chính tóm tắt mẫu ppt

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Màu nước vi mô ba chiều nhân sự hành chính tóm tắt mẫu ppt Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 605846, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 4.62M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Đơn giản màu nước vi mô ba chiều nhân sự tóm tắt công việc mẫu pptMẫu PPT tóm tắt công việc của Bộ phận điều hành vi mô610 bản tóm tắt công việc hành chính của bộ phận nhân sự đơn giảnMẫu ppt tóm tắt công việc hành chính nhân sự màu xanhPhòng nhân sự doanh nghiệp bộ phận hành chính tóm tắt PPTMẫu PPT tóm tắt công việc hành chính nhân sự đơn giản

冉冉升起

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:605846
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:4.62M
 • Cập nhật thời gian:2018-02-09

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/watercolor-micro-three-dimensional-personnel-administrative-work-summary-ppt-template_605846.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/60/58/46H888piCSAq.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Màu nước vi mô ba chiều nhân sự hành chính tóm tắt mẫu ppt">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/60/58/46H888piCSAq.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Màu nước vi mô ba chiều nhân sự hành chính tóm tắt mẫu ppt">

Relative Designs:

 • Phòng Hành chính Nhân sự Tóm tắt công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Phòng Hành chính Nhân sự Tóm tắt công việc Mẫu PPT

 • Bộ phận nhân sự nhân sự phòng nhân sự tóm tắt công việc hành chính mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 菲迩创意

  Bộ phận nhân sự nhân sự phòng nhân sự tóm tắt công việc hành chính mẫu PPT

 • Phòng hành chínhân sự Bản tóm tắt công việc năm Đinh Dậu Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Phòng hành chính nhân sự Bản tóm tắt công việc năm Đinh Dậu Mẫu PPT

 • PPT nền tảng của kế hoạch tóm tắt quản lý tài nguyên Bộ Hành chính Nhân sự PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 菲薇二十

  PPT nền tảng của kế hoạch tóm tắt quản lý tài nguyên Bộ Hành chính Nhân sự

 • 67 đơn giản phòng nhân sự tóm tắt công việc hành chính Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 简单生活

  67 đơn giản phòng nhân sự tóm tắt công việc hành chính Mẫu PPT

 • Mẫu PPT tóm tắt công việc hành chínhân sự màu đỏ PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 态度决定高度

  Mẫu PPT tóm tắt công việc hành chính nhân sự màu đỏ

 • Phòng nhân sự kinh doanh Phòng hành chính Phòng báo cáo tóm tắt Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千库网设计师

  Phòng nhân sự kinh doanh Phòng hành chính Phòng báo cáo tóm tắt Mẫu PPT

 • Đơn giản và thực tế nhân sự bộ phận hành chính bộ phận tóm tắt ppt nền PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千库网设计师

  Đơn giản và thực tế nhân sự bộ phận hành chính bộ phận tóm tắt ppt nền

OK
Unlimited Download!