Tháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu PPTTải về
tháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu ppttháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu ppttháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu ppt

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Tháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1241470, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 12.19M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

四月七月

Thiết kế bởi

Thông tin cơ bản

  • ID hình ảnh:1241470
  • phần mềm:PowerPoint
  • định dạng:PPTX
  • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
  • Kích thước tệp nguồn:12.19M
  • Cập nhật thời gian:2019-03-22

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/tax-promotion-month-law-education-ppt-template_1241470.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/38/70/37Q888piCGUp.jpg-0.jpg!w340" alt="Tháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/38/70/37Q888piCGUp.jpg-0.jpg!fw700" alt="Tháng khuyến mãi thuế giáo dục luật mẫu PPT">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Powerpoint are for Premium Users Only!

23,549 designers have joined our Premium

  • Unlimited downloads at higher speed
  • Over 1 million creative artworks
  • Commercial use allowed
JOIN NOWLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!