theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Mẫu PPT động tổng hợp tươi mát nhỏ mùa hè

cây mẫu ppt ngày hè nhỏ tươi ppt chính phủ ppt doanh nghiệp ppt kinh doanh ppt retro tài liệu ppt ppt động tải xuống mẫu ppt công ty ppt ppt xây dựng đảng More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mẫu PPT động tổng hợp tươi mát nhỏ mùa hè Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 171019, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 8M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Mẫu PPT tổng hợp kế hoạch làm việc trong ngày hè tươi mát nhỏMẫu PPT tổng hợp kế hoạch sự kiện mùa hè tươi mát nhỏMẫu PPT báo cáo tổng hợp công việc mùa hè tươi mát nhỏKỳ nghỉ hè nhỏ tươi mát người lập kế hoạch sự kiện kế hoạch kinh doanh kế hoạch dự án kế hoạch dự án báo cáo báo cáo cá nhân về tài chính kinh doanh tổng hợp PPTMẫu PPT tổng hợp báo cáo công việc mùa hè tươi mát nhỏMẫu PPT tổng hợp kế hoạch làm việc trong ngày hè tươi mát nhỏ

A琪图欧

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:171019
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:8M
 • Cập nhật thời gian:2017-06-19

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/summer-small-fresh-general-dynamic-ppt-template_171019.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/17/10/19q888piCWzF.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT động tổng hợp tươi mát nhỏ mùa hè">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/17/10/19q888piCWzF.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT động tổng hợp tươi mát nhỏ mùa hè">

Relative Designs:

 • Mẫu PPT tổng hợp tổng quát về độ mùa hè tươi mát nhỏ PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp tổng quát về độ mùa hè tươi mát nhỏ

 • Mẫu PPT tổng hợp chung kế hoạch hàng quý vào mùa hè tươi mát nhỏ PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp chung kế hoạch hàng quý vào mùa hè tươi mát nhỏ

 • Mẫu PPT tổng hợp báo cáo hàng quý mùa hè tươi mát nhỏ dưới nước PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp báo cáo hàng quý mùa hè tươi mát nhỏ dưới nước

 • Báo cáo tổng hợp kinh doanh công ty nhỏ tươi mát mùa hè PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng hợp kinh doanh công ty nhỏ tươi mát mùa hè PPT mẫu

 • Mẫu PPT tổng hợp kinh doanh tươi mát mùa hè PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp kinh doanh tươi mát mùa hè

 • Mẫu PPT tổng hợp kế hoạch hàng quý tươi mát nhỏ PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp kế hoạch hàng quý tươi mát nhỏ

 • Mẫu ppt tổng hợp công việc tổng hợp công việc thương mại nhỏ màu xanh lá cây tươi mát PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu ppt tổng hợp công việc tổng hợp công việc thương mại nhỏ màu xanh lá cây tươi mát

 • Mẫu PPT tổng hợp kinh doanh tươi mát nhỏ đẹp PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tổng hợp kinh doanh tươi mát nhỏ đẹp

OK