- đơn giản là mới mẻ Academic báo cáo PPT mẫu nhỏTải về
- đơn giản là mới mẻ academic báo cáo ppt mẫu nhỏ- đơn giản là mới mẻ academic báo cáo ppt mẫu nhỏ- đơn giản là mới mẻ academic báo cáo ppt mẫu nhỏ

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí - đơn giản là mới mẻ Academic báo cáo PPT mẫu nhỏ Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 150191, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 9.54M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

2018 , academic , bao , báo cáo , cao ,, me , ppt ,Tóm tắt dự án, báo cáo, đại học, đại học, thiết kế tốt nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu, văn phòng, luận văn tốt nghiệp, báo cáo mở đầu, thiết kế tốt nghiệp, luận án thạc sĩ đơn giản, luận án tiến sĩ, báo cáo sau đại học, báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, tóm tắt cuối năm, công việc Tóm tắt, báo cáo khai mạc, tóm tắt thường niên

Queen

Thiết kế bởi

Thông tin cơ bản

  • ID hình ảnh:150191
  • định dạng:PPTX
  • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
  • Kích thước tệp nguồn:9.54M
  • Cập nhật thời gian:2017-06-04

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/simple-small-fresh-academic-report-ppt-template_150191.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/15/49/63x888piCtvu.jpg-0.jpg!w340" alt="- đơn giản là mới mẻ Academic báo cáo PPT mẫu nhỏ">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/15/49/63x888piCtvu.jpg-0.jpg!fw700" alt="- đơn giản là mới mẻ Academic báo cáo PPT mẫu nhỏ">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Powerpoint are for Premium Users Only!

23,549 designers have joined our Premium

  • Unlimited downloads at higher speed
  • Over 1 million creative artworks
  • Commercial use allowed
JOIN NOWLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!