Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Không khí đơn giản. Internet công nghệ dạy mẫu giáo dục thông tin pptTải về

công internet khí không nghệ thông tin công ty dữ liệu lớn giới thiệu hồ sơ kinh doanh roadshow thương mại sản phẩm tài chính More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Không khí đơn giản. Internet công nghệ dạy mẫu giáo dục thông tin ppt Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 156453, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 28.58M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Dịch vụ thông tin liên lạc Internet ppt mẫu dữ liệu lớn.Thương mại điện tử an toàn thông tin mạng an toàn ppt mẫuNgành công nghiệp thời trang công nghệ thông tin Internet PPT mẫu đơn giản.40 bộ khoa học và công nghệ hiển thị thông tin Internet PPT biểu đồ40 trang mạng đã tổ chức PPT biểu đồ hiển thị thông tin khungSeo, Internet PPT biểu đồ hiển thị thông tin

丸子

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:156453
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:28.58M
 • Cập nhật thời gian:2019-04-25
 • Image Used:Image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/simple-internet-information-technology-education-teaching-ppt-template_156453.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/15/64/53Q888piCzXC.jpg-0.jpg!bw340" alt="Không khí đơn giản. Internet công nghệ dạy mẫu giáo dục thông tin ppt">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/15/64/53Q888piCzXC.jpg-0.jpg!bw340" alt="Không khí đơn giản. Internet công nghệ dạy mẫu giáo dục thông tin ppt">

Relative Designs:

 • Công nghệ thông tin thương mại điện tử internet nhiều màu phẳng PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Công nghệ thông tin thương mại điện tử internet nhiều màu phẳng PPT mẫu

 • Khí quyển thông tin dữ liệu Internet công nghệ xanh lớn PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Khí quyển thông tin dữ liệu Internet công nghệ xanh lớn PPT mẫu

 • PPT biểu đồ hiển thị thông tin trên mạng. PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 始如初见

  PPT biểu đồ hiển thị thông tin trên mạng.

 • Công nghệ cao công nghệ thông tin trên mạng máy tính PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: A琪图欧

  Công nghệ cao công nghệ thông tin trên mạng máy tính PPT mẫu

 • Công nghệ thông tin dữ liệu Internet lớn PPT động mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Công nghệ thông tin dữ liệu Internet lớn PPT động mẫu

 • 40 trang tài chính giáo dục trực quan hóa thông tin biểu đồ PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 始如初见

  40 trang tài chính giáo dục trực quan hóa thông tin biểu đồ PPT

 • Quản lý mạng lưới an toàn an ninh an toàn thông tin mạng ppt mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: DEMO

  Quản lý mạng lưới an toàn an ninh an toàn thông tin mạng ppt mẫu

 • 40 trang biểu đồ PPT trực quan thông tin truyền thông PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 始如初见

  40 trang biểu đồ PPT trực quan thông tin truyền thông

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for PowerPoint!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

OK
Unlimited Download!