theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh cuối năm đơn giản và thận trọng

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh cuối năm đơn giản và thận trọng Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 364801, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 86.52M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo tóm tắt kinh doanh sang trọng cổ điển tổng kết cuối năm Mẫu PPTBáo cáo tóm tắt tổng kết cuối năm của công việc sang trọng Châu Âu Mẫu PPTMẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh sang trọng cổ điểnMẫu PPT tóm tắt kế hoạch tổng thể kinh doanh sang trọng màu tím cổ điểnMẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh sang trọng cổ điểnĐường nét vàng sang trọng và đen trắng mát mẻ tóm tắt kế hoạch kinh doanh PPT

晴天尛豬

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:364801
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:86.52M
 • Cập nhật thời gian:2017-09-21

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/simple-and-prudent-business-plan-year-end-summary-ppt-template_364801.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/36/48/01U888piCZC3.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh cuối năm đơn giản và thận trọng">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/36/48/01U888piCZC3.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch kinh doanh cuối năm đơn giản và thận trọng">

Relative Designs:

 • Báo cáo tóm tắt kế hoạch làm việc cuối năm retro Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tóm tắt kế hoạch làm việc cuối năm retro Mẫu PPT

 • 2019 đơn giản tóm tắt công việc cuối năm tổng kết công việc báo cáo kế hoạch báo cáo kế hoạch kinh doanh chung PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  2019 đơn giản tóm tắt công việc cuối năm tổng kết công việc báo cáo kế hoạch báo cáo kế hoạch kinh doanh chung PPT mẫu

 • Màu xanh đơn giản kinh doanh cuối năm tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Màu xanh đơn giản kinh doanh cuối năm tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT

 • Màu xanh đơn giản kinh doanh cuối năm tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Màu xanh đơn giản kinh doanh cuối năm tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT

 • 2019 đơn giản làm việc cuối năm tóm tắt kế hoạch công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  2019 đơn giản làm việc cuối năm tóm tắt kế hoạch công việc kế hoạch kinh doanh chung PPT mẫu

 • Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch làm việc cuối năm kinh doanh PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch làm việc cuối năm kinh doanh

 • Tóm tắt kế hoạch cuối năm hoa tươi nhỏ PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Tóm tắt kế hoạch cuối năm hoa tươi nhỏ PPT mẫu

 • Tóm tắt công việc cuối năm kinh doanh kế hoạch nămới PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Tóm tắt công việc cuối năm kinh doanh kế hoạch năm mới PPT mẫu

OK