Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Mẫu PPT báo cáo đào tạo doanh nghiệp màu đỏ

Công ty Phòng Nhân Sự Tom lược bài đăng báo cáo bản mẫu công việc giới thiệu hệ thống kế hoạch màu xanh da trời nghề nghiệp nhân viên mới phát biểu ppt quản trị tiếp thị văn hóa xe lửa xí nghiệp đồ dùng học tập đội đào tạo đầu vào Nhân Viên công việc kinh doanh vấn đề nhân sự More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mẫu PPT báo cáo đào tạo doanh nghiệp màu đỏ Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 331469, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 12.94M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo đào tạo phân tích cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp của công ty Mẫu PPTBáo cáo tài chính báo cáo kinh doanh báo cáo tài chính doanh nghiệp đào tạo mẫu PPTBáo cáo tổng kết doanh nghiệp kinh doanh giáo dục và đào tạo sáng tạo PPTbáo cáo kinh doanh đơn giản tuyển dụng đào tạo doanh nghiệp mẫu PPTTải xuống miễn phí mẫu báo cáo tổng kết đào tạo doanh nghiệp pptdoanh nghiệp kinh doanh phẳng đào tạo báo cáo hải quan hàng năm mẫu PPT

菲迩创意

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:331469
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:12.94M
 • Cập nhật thời gian:2017-09-01

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/red-business-corporate-training-report-ppt-template_331469.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/33/14/69e888piCIK3.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Mẫu PPT báo cáo đào tạo doanh nghiệp màu đỏ">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/33/14/69e888piCIK3.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Mẫu PPT báo cáo đào tạo doanh nghiệp màu đỏ">

Relative Designs:

 • Mẫu PPT đào tạo báo cáo quảng cáo doanh nghiệp đơn giản PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 叶子

  Mẫu PPT đào tạo báo cáo quảng cáo doanh nghiệp đơn giản

 • Báo cáo doanh nghiệp quản lý đào tạo ngắn gọn giới thiệu mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Báo cáo doanh nghiệp quản lý đào tạo ngắn gọn giới thiệu mẫu PPT

 • Công ty đào tạo doanh nghiệp báo cáo kế hoạch tóm tắt kế hoạch PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 吕镓芮

  Công ty đào tạo doanh nghiệp báo cáo kế hoạch tóm tắt kế hoạch PPT mẫu

 • Công ty doanh nghiệp báo cáo đào tạo phân tích sản phẩm cạnh tranh Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi:

  Công ty doanh nghiệp báo cáo đào tạo phân tích sản phẩm cạnh tranh Mẫu PPT

 • Doanh nghiệp đào tạo nhân viên cuối năm báo cáo tổng kết công việc kế hoạch tổng thể kinh doanh mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Doanh nghiệp đào tạo nhân viên cuối năm báo cáo tổng kết công việc kế hoạch tổng thể kinh doanh mẫu PPT

 • Báo cáo công việc đào tạo xây dựng nhóm xúc tiến doanh nghiệp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 叶子

  Báo cáo công việc đào tạo xây dựng nhóm xúc tiến doanh nghiệp Mẫu PPT

 • Báo cáo chuyển đổi đào tạo nhân viên doanh nghiệp báo cáo chuyển đổi Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Báo cáo chuyển đổi đào tạo nhân viên doanh nghiệp báo cáo chuyển đổi Mẫu PPT

 • Doanh nghiệp đơn giản báo cáo quảng cáo doanh nghiệp đào tạo tuyển dụng mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 叶子

  Doanh nghiệp đơn giản báo cáo quảng cáo doanh nghiệp đào tạo tuyển dụng mẫu PPT

OK
Unlimited Download!