theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách

Giới thiệu công ty hồ sơ công ty kinh doanh xí nghiệp xúc tiến công ty xúc tiến kinh doanh More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 2901519, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 13.96M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Giới thiệu công ty quảng bá sản phẩm văn hóa doanh nghiệp báo cáo kế hoạch tổng hợp kế hoạch kinh doanh tổng thể mẫu PPTMẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cáchKế hoạch tài chính kinh doanh thuyết trình quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPTMẫu PPT kế hoạch quảng bá thương hiệu doanh nghiệp đơn giảnKế hoạch quảng bá doanh nghiệp lập kế hoạch tiếp thị quảng cáo tiếp thị bất động sản Mẫu PPTKế hoạch tài chính kinh doanh thuyết trình quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPT

乌鸦

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:2901519
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:13.96M
 • Cập nhật thời gian:2018-08-13

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/qiantu-simple-and-stylish-corporate-promotion-plan-ppt-template_2901519.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/28/88/88/93358PICsd058PICaW7ePN58PIC6b_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/28/88/88/93358PICsd058PICaW7ePN58PIC6b_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách">

Relative Designs:

 • Hợp tác quảng bá văn hóa doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh win ppt PowerPoint Bản mẫu pptx

  Hợp tác quảng bá văn hóa doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh win win ppt

 • Kế hoạch định thương hiệu thời trang tiếp thị quảng bá doanh nghiệp PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Kế hoạch hoạch định thương hiệu thời trang tiếp thị quảng bá doanh nghiệp PPT

 • Kế hoạch định thương hiệu kế hoạch quảng bá doanh nghiệp tiếp thị PPT nền PowerPoint Bản mẫu pptx

  Kế hoạch hoạch định thương hiệu kế hoạch quảng bá doanh nghiệp tiếp thị PPT nền

 • Kế hoạch tài chính kinh doanh thuyết trình quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Kế hoạch tài chính kinh doanh thuyết trình quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPT

 • Kế hoạch tài chính kinh doanh Kế hoạch quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Kế hoạch tài chính kinh doanh Kế hoạch quảng bá doanh nghiệp Mẫu PPT

 • Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT kế hoạch quảng bá doanh nghiệp đơn giản và phong cách

 • Hồ sơ công ty Qiantuwang quảng bá văn hóa doanh nghiệp đơn giản kinh doanh giữa năm tóm tắt kế hoạch làm việc báo cáo tổng hợp mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Hồ sơ công ty Qiantuwang quảng bá văn hóa doanh nghiệp đơn giản kinh doanh giữa năm tóm tắt kế hoạch làm việc báo cáo tổng hợp mẫu PPT

 • Văn hóa doanh nghiệp quảng bá sản phẩm quảng cáo kế hoạch kinh doanh ppt mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Văn hóa doanh nghiệp quảng bá sản phẩm quảng cáo kế hoạch kinh doanh ppt mẫu

OK