theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Các bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPT

Sức khỏe bệnh viện chăm sóc sức khỏe hệ thống y học sơ cứu tóm tắt kế hoạch y tá điều trị y tế nhiêu bác sĩ hệ thống cứu thương 120 đánh giá vệ sinh mạng y tế More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Các bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 2872622, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 8.95M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Bác sĩ y tá chuyên nghiệp chăm sóc y tế mẫu PPTMẫu ppt báo cáo công việc của bác sĩ và y táBác sĩ và y tá báo cáo tóm tắt kế hoạch kế hoạch thiết kế slideBác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPTMàu xanh lá cây đơn giản bác sĩ y tá làm việc tóm tắt nền PPTBáo cáo tóm tắt công việc của bác sĩ y tá màu xanh lá cây Mẫu PPT

KrisPPT

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:2872622
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):324 x 432
 • Kích thước tệp nguồn:8.95M
 • Cập nhật thời gian:2017-04-22

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/qiantu-simple-and-clear-hospital-doctors-and-nurses-medical-system-dedicated-ppt_2872622.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/26/45/04/96t58PICX4Ab44wuT3J4t_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Các bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/26/45/04/96t58PICX4Ab44wuT3J4t_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Các bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPT">

Relative Designs:

 • Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT

 • Các bác sĩ và y tá điều dưỡng báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Các bác sĩ và y tá điều dưỡng báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng PPT

 • Mẫu PPT chung cho bác sĩ và y tá báo cáo tổng kết công việc giữa năm PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT chung cho bác sĩ và y tá báo cáo tổng kết công việc giữa năm

 • Bác sĩ y tá mẫu PPT động PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ y tá mẫu PPT động

 • Báo cáo tóm tắt công việcủa bác sĩ và y tá màu xanh đơn giản Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tóm tắt công việc của bác sĩ và y tá màu xanh đơn giản Mẫu PPT

 • Báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng của bác sĩ và y tá PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng của bác sĩ và y tá

 • Bệnh viện chăm sóc trẻ em y tá bác sĩ báo cáo công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện chăm sóc trẻ em y tá bác sĩ báo cáo công việc Mẫu PPT

 • Bệnh viện màu xanh bệnh viện công việc bệnh báo cáo thảo luận bác sĩ y tá PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện màu xanh bệnh viện công việc bệnh báo cáo thảo luận bác sĩ y tá

OK