theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT

báo cáo giấy gặp gỡ hóa học hội thảo kế hoạch kỹ thuật di truyền nghiên cứu sinh học tóm lại tóm tắt kế hoạch việc làm đổi gien dna điều trị y tế nhiễm sắc thể báo cáo thử nghiệm More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 2876155, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 4.53M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo công việc nghiên cứu phòng thí nghiệm y tế PPT mẫuBáo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh y học Mẫu PPTBáo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫuGiáo dục phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa học thí nghiệm hóa học mẫu PPT tinh tếNghiên cứu khoa học thí nghiệm y học báo cáo công việc y tế Mẫu PPTThí nghiệm sinh học Hóa học Nghiên cứu Y khoa Tổng quát PPT

未来巨星

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:2876155
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):324 x 432
 • Kích thước tệp nguồn:4.53M
 • Cập nhật thời gian:2019-04-04

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/qiantu-biochemistry-teaching-scientific-research-experiment-report-ppt-template_2876155.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/27/36/83/2358PIC58PICvWVzZpVI88XNb_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/58pic/27/36/83/2358PIC58PICvWVzZpVI88XNb_PIC2018.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Nghiên cứu khoa học sinh học thiết bị y tế thí nghiệm hóa học Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Nghiên cứu khoa học sinh học thiết bị y tế thí nghiệm hóa học Mẫu PPT

 • Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh Mẫu PPT

 • Nghiên cứu khoa học thiết bị thí nghiệm báo cáo y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Nghiên cứu khoa học thiết bị thí nghiệm báo cáo y tế mẫu PPT

 • Bệnh viện thí nghiệm vi khuẩn nghiên cứu sinh học y tế PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện thí nghiệm vi khuẩn nghiên cứu sinh học y tế PPT

 • Thí nghiệm hóa học báo cáo nghiên cứu y tế Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Thí nghiệm hóa học báo cáo nghiên cứu y tế Mẫu PPT

 • Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động PowerPoint Bản mẫu pptx

  Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động

 • Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh y học Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh y học Mẫu PPT

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu

OK