Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

An toàn thực phẩm xanh trái cây và rau quả chủ đề mẫu PPT

an chủ cây mẫu phẩm ppt quả rau thực trái xanh Sức khỏe an toàn thực phẩm bản mẫu chủ đề màu xanh lá món ăn thực phẩm hữu cơ thực phẩm lành mạnh thực phẩm xanh vệ sinh thực phẩm giám sát thực phẩm More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí An toàn thực phẩm xanh trái cây và rau quả chủ đề mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 2443881, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 0, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Học sinh tiểu học chủ đề giáo dục lớp học an toàn đầu tiên PPTMẫu PPT họp lớp chủ đề an toàn giao thông xanh và tươiPhim hoạt hình chủ đề ngày giáo dục an toàn cho trẻ em họp lớp Mẫu PPTLớp học chủ đề giáo dục an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cấp quốc gia Mẫu PPTPhim hoạt hình khuyến mãi chủ đề an toàn giao thông màu xanh mẫu PPTPhim hoạt hình quốc gia tiểu học và trung học cơ sở giáo dục an toàn chủ đề họp lớp Mẫu PPT

不不

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:2443881
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):4281 x 4281
 • Cập nhật thời gian:2020-03-26

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/qianku-green-food-safety-fresh-fruits-and-vegetables-theme-ppt-template_2443881.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/PPt_origin_pic/00/12/39/49edc105f061833b479fe0203440ae04.jpg!bw700!bw340" alt="An toàn thực phẩm xanh trái cây và rau quả chủ đề mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/PPt_origin_pic/00/12/39/49edc105f061833b479fe0203440ae04.jpg!bw700!bw340" alt="An toàn thực phẩm xanh trái cây và rau quả chủ đề mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Khuôn viên hoạt hình chủ đề giáo dục an toàn họp lớp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 婼、淰沵

  Khuôn viên hoạt hình chủ đề giáo dục an toàn họp lớp Mẫu PPT

 • Phim hoạt hình dễ thương chủ đề nhận thức an toàn động vật họp lớp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 紫虹

  Phim hoạt hình dễ thương chủ đề nhận thức an toàn động vật họp lớp Mẫu PPT

 • Màu đỏ minh họa chủ đề kỳ nghỉ đông an toàn họp lớp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: Apan

  Màu đỏ minh họa chủ đề kỳ nghỉ đông an toàn họp lớp Mẫu PPT

 • Phim hoạt hình học sinh tiểu học và trung học theo phong cách hoạt hình an toàn chủ đề lớp họp phụ huynh PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千库网设计师

  Phim hoạt hình học sinh tiểu học và trung học theo phong cách hoạt hình an toàn chủ đề lớp họp phụ huynh

 • Bài phát biểu họp lớp chủ đề giáo dục an toàn trường tiểu học PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 大海广告①线23386766

  Bài phát biểu họp lớp chủ đề giáo dục an toàn trường tiểu học PPT

 • Cuộc họp lớp an toàn chủ đề động đất mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千库网设计师

  Cuộc họp lớp an toàn chủ đề động đất mẫu PPT

 • Phong cách hoạt hình đơn giản Ngày quốc khánh đi chơi an toàn chủ đề họp lớp Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 天空是蓝的

  Phong cách hoạt hình đơn giản Ngày quốc khánh đi chơi an toàn chủ đề họp lớp Mẫu PPT

 • Giáo dục chủ đề an toàn chung lớp họp ppt mẫu PowerPoint Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千库网设计师

  Giáo dục chủ đề an toàn chung lớp họp ppt mẫu

OK
Unlimited Download!