Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế

báo cáo tóm tắt báo cáo y tế chăm sóc cho khỏe mạnh kiên nhẫn nhà máy dược phẩm quan tâm thuốc tiệm thuốc vệ sinh ống nghe tòa nhà ngoại trú khoa ngoại trú nghề y y học y tế báo cáo nhiệm vụ More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 5689, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 16.06M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPTBác sĩ báo cáo công việc bệnh viện y tế mẫu PPTCác bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPTBáo cáo công việc tóm tắt công việc bác sĩ bệnh viện nhân viên y tếBác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòngY tế Bác sĩ Dabai Điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng PPT

壹德

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:5689
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:16.06M
 • Cập nhật thời gian:2016-09-13

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/medical-medicine-hospital-doctor-medical-technology-medical-device_5689.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/56/89D888piCtz4.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/56/89D888piCtz4.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế">

Relative Designs:

 • Bác sĩ báo cáo công việc y tế bệnh viện y tế PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ↖藽藽

  Bác sĩ báo cáo công việc y tế bệnh viện y tế PPT

 • Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế

 • Bác sĩ bệnh viện chia sẻ kiến ​​thức chăm sóc y tế PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi:

  Bác sĩ bệnh viện chia sẻ kiến ​​thức chăm sóc y tế PPT mẫu

 • Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 冰山下的火种

  Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT

 • Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi:

  Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT

 • Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: BILL

  Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT

 • Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 原墨硬笔

  Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT

 • Bác sĩ bệnh viện chăm sóc y tá mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: NB

  Bác sĩ bệnh viện chăm sóc y tá mẫu PPT

OK
Unlimited Download!