Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động

chuyên gia dụng cụ hóa học kính hiển vi làm thí nghiệm lọ thuốc phát hiện phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm ppt y tế thuốc thùng đựng hàng y tế xanh nda khảo nghiệm người làm thí nghiệm r d mẫu ppt y tế More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 55208, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 2.74M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Nghiên cứu khoa học thí nghiệm y học báo cáo công việc y tế Mẫu PPTBáo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh y học Mẫu PPTNghiên cứu khoa học thí nghiệm y học báo cáo công việc y tế Mẫu PPTNghiên cứu khoa học sinh học thiết bị y tế thí nghiệm hóa học Mẫu PPTThí nghiệm sinh học Hóa học Nghiên cứu Y khoa Tổng quát PPTBáo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh y học Mẫu PPT

快乐小妞

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:55208
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:2.74M
 • Cập nhật thời gian:2017-02-04

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/medical-medical-laboratory-scientific-research-personnel-ppt-dynamic-template_55208.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/05/52/08T888piCpe8.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/05/52/08T888piCpe8.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Phòng thí nghiệm y tế nhân viên nghiên cứu khoa học ppt mẫu động">

Relative Designs:

 • Nghiên cứu khoa học thiết bị thí nghiệm báo cáo y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Nghiên cứu khoa học thiết bị thí nghiệm báo cáo y tế mẫu PPT

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Báo cáo nghiên cứu khoa học châu Âu và Mỹ thí nghiệm hóa học dược phẩm PPT mẫu

 • Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 未来巨星

  Hóa sinh giảng dạy báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học Mẫu PPT

 • Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 未来巨星

  Báo cáo thí nghiệm nghiên cứu khoa học hóa sinh Mẫu PPT

 • Hóa học y học thí nghiệm nghiên cứu mẫu PPT động PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 无人像我

  Hóa học y học thí nghiệm nghiên cứu mẫu PPT động

 • Mẫu PPT nghiên cứu thí nghiệm y tế xanh PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Mẫu PPT nghiên cứu thí nghiệm y tế xanh xanh

 • Báo cáo công việc nghiên cứu phòng thí nghiệm y tế PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Báo cáo công việc nghiên cứu phòng thí nghiệm y tế PPT mẫu

OK
Unlimited Download!