Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPT

báo cáo bản mẫu bệnh viện ppt chăm sóc y tế dược phẩm lý lịch màu xanh da trời mẫu ppt ppt ppt chung ppt y tế sinh học sơ cứu thuốc tóm lại y tá điều dưỡng ppt dược phẩm nhiêu bác sĩ 120 More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1814, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 8.76M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPTBệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPTBệnh viện vi mô bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPTBệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPTBệnh viện y tế y học sức khỏe bầu không khí năng động PPTBệnh viện chăm sóc sức khỏe y tế chức năng tim phổi PPT mẫu

下 一 站 ,

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1814
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:8.76M
 • Cập nhật thời gian:2016-08-05
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/hospital-medical-medicine-representative-dynamic-ppt_1814.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/18/14e888piCmAi.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/00/18/14e888piCmAi.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bệnh viện y học đại diện màu xanh không khí năng động PPT">

Relative Designs:

 • Y tế Bác sĩ Dabai Điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 大海广告①线23386766

  Y tế Bác sĩ Dabai Điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng PPT

 • Bệnh viện y học đại diện màu xanh PPT mẫu động PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Bệnh viện y học đại diện màu xanh PPT mẫu động

 • Bệnh viện y học y học đại diện màu xanh PPT mẫu động PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: BILL

  Bệnh viện y học y học đại diện màu xanh PPT mẫu động

 • Đại diện y tế bệnh viện công việc y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Đại diện y tế bệnh viện công việc y tế mẫu PPT

 • Bệnh viện y học đại diện màu xanh PPT mẫu động PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Bệnh viện y học đại diện màu xanh PPT mẫu động

 • Y tế bệnh viện và đại diện điều dưỡng báo cáo tóm tắt công việc PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Y tế bệnh viện và đại diện điều dưỡng báo cáo tóm tắt công việc

 • Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: BILL

  Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT

 • Mẫu PPT tổng kết công việc cuối năm của bệnh viện y tế xanh PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: BILL

  Mẫu PPT tổng kết công việc cuối năm của bệnh viện y tế xanh

OK
Unlimited Download!