theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục kinh doanh xanh

bảo vệ môi trương chương trình đào tạo cơ sở giáo dục giáo dục trẻ em giáo trình giáo trình học màu xanh lá sơ yếu lý lịch thiết kế hướng dẫn thông tin hóa trả lời tốt nghiệp tóm tắt kế hoạch Đào tạo kinh doanh phần mềm giáo dục giai cấp công cộng ppt nói chuyện giảng dạy trên lớp cuộc thi giáo viên lớp trình diễn nói về văn bản More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục kinh doanh xanh Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 131387, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 18.22M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Chương trình đào tạo giảng dạy giáo dục phổ thông mẫu PPTChương trình đào tạo giảng dạy giáo dục phổ thông mẫu PPTChương trình đào tạo giảng dạy giáo dục phổ thông mẫu PPTbáo cáo giáo dục đào tạo chương trình đào tạo mẫu PPT42 chương trình đào tạo giáo dục hoạt hình PPT mẫu45 chương trình đào tạo giáo dục hoạt hình mẫu PPT

wo008

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:131387
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:18.22M
 • Cập nhật thời gian:2017-05-17
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/green-business-education-institution-courseware-training-ppt-template_131387.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/13/13/888piC7M888piCky2.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục kinh doanh xanh">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/13/13/888piC7M888piCky2.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục kinh doanh xanh">

Relative Designs:

 • Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục đơn giản PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục đơn giản

 • Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục phong cách sơn PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục phong cách sơn

 • Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục đơn giản PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT đào tạo chương trình giáo dục đơn giản

 • Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục trẻ em PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục trẻ em

 • Chương trình đào tạo giáo dục trẻ em hoạt hình mới mẻ PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Chương trình đào tạo giáo dục trẻ em hoạt hình mới mẻ PPT mẫu

 • Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục phổ thông PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục phổ thông

 • Chương trình đào tạo giáo dục đào tạo nền nghệ thuật màu nước đẹp văn học PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Chương trình đào tạo giáo dục đào tạo nền nghệ thuật màu nước đẹp văn học PPT

 • Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT chương trình đào tạo giáo dục

OK