Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get our ONE YEAR BIRTHDAY COUPON, save more than ₫5381K right now

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Báo cáo công việc sáng tạo gió hình học mẫu PPTTải về

báo cáo công việc Hình học PPT kinh doanh mẫu PPT sáng tạo More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Báo cáo công việc sáng tạo gió hình học mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1243165, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 154.31M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Màu xanh rất đơn giản. Công tác tuyên bố chính thức PPT mẫu báo cáo với- đơn giản là, dự án báo cáo kế hoạch kinh doanh sách PPT mẫu- đơn giản là, bảng màu xanh luận văn tốt nghiệp có trả lời báo cáo PPT mẫuBáo cáo phân tích số liệu báo cáo tài chính PPTPhim hoạt hình bằng tay đen trắng luận văn tốt nghiệp có trả lời báo cáo PPTLuồng văn nghệ Phạm kinh doanh tốt nghiệp làm việc giới thiệu bài trả lời báo cáo PPT

un

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1243165
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:154.31M
 • Cập nhật thời gian:2019-03-23
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/geometric-wind-creative-work-report-ppt-template_1243165.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/01/24/31/65X888piCGHE.jpg-0.jpg!w340" alt="Báo cáo công việc sáng tạo gió hình học mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/01/24/31/65X888piCGHE.jpg-0.jpg!fw700" alt="Báo cáo công việc sáng tạo gió hình học mẫu PPT">

Relative Designs:

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

₫5381K coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for PowerPoint!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON