Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Hình học đơn giản nhân sự tổng kết cuối năm kinh doanh mẫu PPT

cuối năm hình học mẫu ppt kinh doanh nhân viên sự đơn giản tóm lại More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Hình học đơn giản nhân sự tổng kết cuối năm kinh doanh mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1188864, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 29.12M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Phong cách kinh doanh đơn giản của bộ phận nhân sự tổng kết cuối năm Tải xuống slide PPTPhong cách kinh doanh phòng nhân sự tổng kết cuối năm mẫu PPT chungNhân sự hàng tháng kế hoạch tổng kết công việc hàng quý Tóm tắt kinh doanh cuối năm PPTBộ phận nhân sự kinh doanh tổng kết cuối năm tải xuống slide PPTMẫu PPT tổng kết cuối năm nhân sự kinh doanh 2018Nhân sự kinh doanh đơn giản báo cáo kế hoạch tổng kết cuối năm PPT

BILL

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1188864
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:29.12M
 • Cập nhật thời gian:2019-02-17

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/geometric-simple-personnel-year-end-summary-business-ppt-template_1188864.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/01/18/88/888piC4N888piCGFY.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Hình học đơn giản nhân sự tổng kết cuối năm kinh doanh mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/01/18/88/888piC4N888piCGFY.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Hình học đơn giản nhân sự tổng kết cuối năm kinh doanh mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Bộ phận quản trị kinh doanh nhân sự kế hoạch tổng kết cuối năm Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ↖藽藽

  Bộ phận quản trị kinh doanh nhân sự kế hoạch tổng kết cuối năm Mẫu PPT

 • phong cách kinh doanh nhân sự tổng kết cuối nămẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: wo008

  phong cách kinh doanh nhân sự tổng kết cuối năm mẫu PPT

 • Phòng nhân sự tổng kết cuối năm kế hoạch báo cáo công việc kinh doanh PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Phòng nhân sự tổng kết cuối năm kế hoạch báo cáo công việc kinh doanh PPT

 • Mẫu PPT tổng kết cuối năm của bộ phận nhân sự kinh doanh đơn giản PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ↖藽藽

  Mẫu PPT tổng kết cuối năm của bộ phận nhân sự kinh doanh đơn giản

 • Phong cách kinh doanh phòng nhân sự tổng kết cuối năm đào tạo công ty mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Phong cách kinh doanh phòng nhân sự tổng kết cuối năm đào tạo công ty mẫu PPT

 • Phòng nhân sự tổng kết cuối năm kế hoạch kinh doanh giới thiệu kinh doanh PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Phòng nhân sự tổng kết cuối năm kế hoạch kinh doanh giới thiệu kinh doanh PPT

 • phong cách kinh doanh cao cấp phòng nhân sự tổng kết cuối nămẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: wo008

  phong cách kinh doanh cao cấp phòng nhân sự tổng kết cuối năm mẫu PPT

 • Bộ phận Nhân sự Kinh doanh Màu xanh Tổng kết cuối năm Tải xuống Slide PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: wo008

  Bộ phận Nhân sự Kinh doanh Màu xanh Tổng kết cuối năm Tải xuống Slide PPT

OK
Unlimited Download!