Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Hình học tối giản kế hoạch tóm tắt báo cáo kinh doanh mẫu ppt

Tóm tắt công việc buổi họp thường niên báo cáo công việc báo cáo phỏng vấn bảo vệ luận án cuối năm hàng kinh doanh kế hoạch năm mới ngắn gọn năm con chuột nền trắng phát biểu sự đơn giản trả lời tốt nghiệp Đáp lại đồ dùng học tập năm dậu More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Hình học tối giản kế hoạch tóm tắt báo cáo kinh doanh mẫu ppt Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 156459, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 27.76M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh tối giản màu xanh PPT mẫuBáo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh tối giản màu xanh PPT mẫuHình học tối giản kế hoạch tóm tắt báo cáo kinh doanh ppt nềnMẫu tóm tắt báo cáo kế hoạch thương mại phong cách kinh doanh tối giản màu xámMẫu báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh tối giản PPT mẫuKế hoạch tối giản màu xanh bản tóm tắt công việc báo cáo kế hoạch kinh doanh

丸子

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:156459
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:27.76M
 • Cập nhật thời gian:2017-06-08
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/geometric-minimalist-summary-plan-business-report-ppt-template_156459.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/15/64/888piC9a888piCUNy.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Hình học tối giản kế hoạch tóm tắt báo cáo kinh doanh mẫu ppt">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/15/64/888piC9a888piCUNy.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Hình học tối giản kế hoạch tóm tắt báo cáo kinh doanh mẫu ppt">

Relative Designs:

 • Mẫu PPT tóm tắt báo cáo kế hoạch kinh doanh dòng tối giản màu cam PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 亭子

  Mẫu PPT tóm tắt báo cáo kế hoạch kinh doanh dòng tối giản màu cam

 • Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kinh doanh tối giản màu xanh 2019 PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 白马啸四风

  Mẫu PPT tóm tắt kế hoạch báo cáo công việc kinh doanh tối giản màu xanh 2019

 • Báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh tối giản màu xanh ppt thiết kế sáng tạo PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh tối giản màu xanh ppt thiết kế sáng tạo

 • Báo cáo tổng hợp kế hoạch kinh doanh tối giản tóm tắt ppt tải xuống miễn phí PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: summer

  Báo cáo tổng hợp kế hoạch kinh doanh tối giản tóm tắt ppt tải xuống miễn phí

 • Kế hoạch tóm tắt báo cáo công việc kinh doanh tối giản màu xanh PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 若若

  Kế hoạch tóm tắt báo cáo công việc kinh doanh tối giản màu xanh

 • Tóm tắt báo cáo cuộc họp làm việc tối giản màu đỏ Kế hoạch kinh doanh chung PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Tóm tắt báo cáo cuộc họp làm việc tối giản màu đỏ Kế hoạch kinh doanh chung

 • Phong cách tối giản màu xám báo cáo kế hoạch tóm tắt kế hoạch tổng quát Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: MSN-小奕

  Phong cách tối giản màu xám báo cáo kế hoạch tóm tắt kế hoạch tổng quát Mẫu PPT

 • Dòng tối giản báo cáo tóm tắt kế hoạch làm việc hàng tháng và hàng quý Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 孙春晓

  Dòng tối giản báo cáo tóm tắt kế hoạch làm việc hàng tháng và hàng quý Mẫu PPT

OK
Unlimited Download!