theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm công nghệ tài chính PPT mẫu

công nghệ hiện đại không dây kế hoạch tài chính mạng internet mẫu ppt ppt chính phủ ppt doanh nghiệp ppt kinh doanh tài liệu ppt ppt động tải xuống mẫu ppt công ty ppt ppt xây dựng đảng fintech More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm công nghệ tài chính PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 379369, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 10.9M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Báo cáo tổng kết cuối năm của ngành tài chính isometric đơn giản PPTBáo cáo tổng kết cuối năm của nhà phân tích tài chính màu xám và mới mẻ Mẫu PPTBáo cáo tổng kết cuối năm của nhà phân tích tài chính isometric Mẫu PPTBáo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhânKinh doanh tài chính tài chính đầu tư bảo hiểm báo cáo tổng kết cuối năm PPTBộ phận tài chính bán xe màu đỏ báo cáo tổng kết cuối năm Mẫu PPT

菲迩创意

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:379369
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:10.9M
 • Cập nhật thời gian:2017-10-01

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/financial-technology-year-end-summary-business-report-ppt-template_379369.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/37/93/69H888piCYv2.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm công nghệ tài chính PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://img.pikbest.com/pikbest/pic/00/37/93/69H888piCYv2.jpg!c1024wm0/compress/true/progressive/true/format/webp/fw/1024!bw340" alt="Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm công nghệ tài chính PPT mẫu">

Relative Designs:

 • Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân đơn giản Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân đơn giản Mẫu PPT

 • Bộ phận tài chính bán xe màu đen báo cáo tổng kết cuối năm Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bộ phận tài chính bán xe màu đen báo cáo tổng kết cuối năm Mẫu PPT

 • Kế hoạch tài chính kinh doanh cuối năm Báo cáo tổng kết kinh doanh PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Kế hoạch tài chính kinh doanh cuối năm Báo cáo tổng kết kinh doanh PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính công nghệ kinh doanh màu xanh PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính công nghệ kinh doanh màu xanh PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm ngành tài chính sáng tạo đơn giản Mẫu PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng kết cuối năm ngành tài chính sáng tạo đơn giản Mẫu PPT mẫu

 • Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân đơn giản màu tím Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân đơn giản màu tím Mẫu PPT

 • Phong cách kinh doanh trắng báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Phong cách kinh doanh trắng báo cáo tổng kết cuối năm tài chính cá nhân Mẫu PPT

 • Báo cáo tổng kết cuối năm kế toán tài chính đơn giản màu xanh lá cây mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Báo cáo tổng kết cuối năm kế toán tài chính đơn giản màu xanh lá cây mẫu PPT

OK