Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Mùa thu ở trường doanh nghiệp tuyển dụng tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPT mẫuTải về

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Mùa thu ở trường doanh nghiệp tuyển dụng tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 952883, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 42.09M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Doanh nghiệp tuyển dụng nhân tài ở trường mẫu giáo dục trường tuyển mộ PPT2018 trường doanh nghiệp tuyển dụng sẽ ppt mẫu- đơn giản là doanh nghiệp tuyển dụng Cam sẽ tổ chức sự kiện PPT mẫuDoanh nghiệp tuyển dụng nhân lực nhân tài PPT mẫuDoanh nghiệp tuyển dụng nhân tài để tuyển dụng PPT mẫu- đơn giản là, khí quyển sáng tạo kinh doanh thời trang doanh nghiệp tuyển dụng PPT CV
Doanh nghiệp tuyển dụng PPT giới thiệu mẫuKhí quyển có doanh nghiệp tuyển dụng trường tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPTVị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp tuyển dụng PPT mẫu2017 doanh nghiệp tuyển dụng General PPT mẫuÝ tưởng kinh doanh doanh nghiệp tuyển dụng tìm việc mới mẻ CV PPTDoanh nghiệp tuyển dụng PPT mẫu
 Elite doanh nghiệp tuyển dụng PPTDoanh nghiệp tuyển dụng PPTDoanh nghiệp tuyển dụng sẽ PPTTrường PPT doanh nghiệp tuyển dụng2017 thông báo kế hoạch doanh nghiệp tuyển dụng tổng hợp mẫuDoanh nghiệp tuyển dụng PPT
Du lịch văn hóa doanh nghiệp tìm việc tuyển dụng đào tạo giới thiệu loại PPT mẫuTrong không khí trang doanh nghiệp tuyển dụng trường tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPT2017 doanh nghiệp tuyển dụng vị trí PPT mẫuDoanh nghiệp tuyển dụng trường tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPTLoại phổ biến PPT mẫu thương mại doanh nghiệp tuyển dụngCác doanh nghiệp tuyển dụng PPT mẫu tài năng

魏老师

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:952883
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:42.09M
 • Cập nhật thời gian:2018-09-19
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/enterprise-autumn-recruitment-campus-recruitment-seminar-school-ppt-template_952883.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/95/28/834888piCb6W.jpg-0.jpg!w340" alt="Mùa thu ở trường doanh nghiệp tuyển dụng tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/95/28/834888piCb6W.jpg-0.jpg!fw700" alt="Mùa thu ở trường doanh nghiệp tuyển dụng tuyển dụng tại trường sẽ tuyển PPT mẫu">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Powerpoint are for Premium Users Only!

23,549 designers have joined our Premium

 • Unlimited downloads at higher speed
 • Over 1 million creative artworks
 • Commercial use allowed
JOIN NOWLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!