theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Bác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòng

Screen Shots:

Giới thiệu Sức khỏe Trung tâm Y tế chăm sóc y tế công ty của phép lịch sự quần áo thuốc xí nghiệp đào tạo nhiêu bác sĩ hướng dẫn y tế rắc rối y tế More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Bác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòng Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 20315, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 8.45M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Y tế Bác sĩ Dabai Điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng PPTCác bác sĩ và y tá điều dưỡng báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng PPTY bác sĩ y tá báo cáo công việc tóm tắt kế hoạch điều dưỡngCác bác sĩ và y tá điều dưỡng báo cáo kết quả vòng tròn kiểm soát chất lượng PPTBác sĩ và y tá điều dưỡng vòng tròn kiểm soát chất lượng kết quả báo cáo kế hoạch tóm tắt PPTSơ yếu lý lịch y tá bệnh viện y tế điều dưỡng mẫu PPT

壹德

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:20315
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:8.45M
 • Cập nhật thời gian:2016-11-06
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/doctor-medical-hospital-nursing-ward-round-report_20315.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/00/02/03/156888piC8IW.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòng">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/00/02/03/156888piC8IW.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòng">

Relative Designs:

 • Y tá điều dưỡng y tế bệnh viện báo cáo mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y tá điều dưỡng y tế bệnh viện báo cáo mẫu PPT

 • Tóm tắt công việc y tá y tế điều dưỡng bệnh viện PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Tóm tắt công việc y tá y tế điều dưỡng bệnh viện PPT

 • Tổng kết công việc cuối năm 2017 của điều dưỡng trưởng bệnh viện Kế hoạch nămới PowerPoint Bản mẫu pptx

  Tổng kết công việc cuối năm 2017 của điều dưỡng trưởng bệnh viện Kế hoạch năm mới

 • Sơ yếu lý lịch y tá bệnh viện y tế điều dưỡng mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Sơ yếu lý lịch y tá bệnh viện y tế điều dưỡng mẫu PPT

 • Bệnh viện y tế điều dưỡng vòng mẫu PPT y tế PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện y tế điều dưỡng vòng mẫu PPT y tế

 • Mẫu PPT hồ sơ điều dưỡng bệnh viện PowerPoint Bản mẫu pptx

  Mẫu PPT hồ sơ điều dưỡng bệnh viện

 • Y học điều dưỡng báo cáo kết quả bệnh viện y tế Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y học điều dưỡng báo cáo kết quả bệnh viện y tế Mẫu PPT

 • Vòng điều dưỡng ppt mẫu bệnh viện giảng dạy giáo trình đào tạo PowerPoint Bản mẫu pptx

  Vòng điều dưỡng ppt mẫu bệnh viện giảng dạy giáo trình đào tạo

OK