Việc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm PPT mẫuTải về
việc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm ppt mẫuviệc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm ppt mẫuviệc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm ppt mẫu

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Việc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 135637, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 4.22M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

2017 , 2018 , báo cáo , internet , nam , ppt , sang , tài chính , tao , tong ,Người tổng hợp,Báo cáo tổng kết,Cuộc họp tổng kết cuối năm,Báo cáo kinh doanh,Báo cáo với,Việc tổng hợp,Phong cách Tây,Trong năm,Báo cáo hàng tháng,Báo cáo hiệu suất,Báo cáo kinh doanh,Cuộc họp tổng kết cuối năm tài chính.,Việc tổng hợp,Tổng kết năm nay.,Kinh doanh.,Tạp chí gió,- đơn giản là, tài chính

little east

Thiết kế bởi

Thông tin cơ bản

  • ID hình ảnh:135637
  • định dạng:PPTX
  • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
  • Kích thước tệp nguồn:4.22M
  • Cập nhật thời gian:2017-05-21

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/creative-year-end-work-summary-business-ppt-template_135637.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/13/56/37p888piCzJv.jpg-0.jpg!w340" alt="Việc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/13/56/37p888piCzJv.jpg-0.jpg!fw700" alt="Việc tổng kết công tác sáng tạo cuối năm PPT mẫu">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Powerpoint are for Premium Users Only!

23,549 designers have joined our Premium

  • Unlimited downloads at higher speed
  • Over 1 million creative artworks
  • Commercial use allowed
JOIN NOWLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!