Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Điện toán đám mây công nghệ kinh doanh internet dữ liệu lớn PPT mẫu

Screen Shots:

Giới thiệu Giới thiệu công ty báo cáo bầu trời đầy sao công nghệ internet dữ liệu lớn hồ sơ công ty internet vạn vật kinh doanh kế hoạch lẫn nhau mạng internet phát biểu phép tính thành phố thông minh tiếp thị trí tuệ nhân tạo tài chính tóm lại việc làm điện toán đám mây điện tử 耺 耺 đại hội đồng kỷ nguyên đám mây kinh tế tài chính More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Điện toán đám mây công nghệ kinh doanh internet dữ liệu lớn PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 162394, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 2.19M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Dữ liệu lớn Internet điện toán đám mây mẫu PPTĐiện toán đám mây internet dữ liệu lớnDữ liệu lớn dữ liệu kinh doanh công nghệ điện toán đám mây internet ppt mẫuDữ liệu lớn dữ liệu kinh doanh công nghệ điện toán đám mây internet ppt mẫuDữ liệu lớn dữ liệu kinh doanh công nghệ điện toán đám mây internet ppt mẫuDữ liệu lớn dữ liệu kinh doanh công nghệ điện toán đám mây internet ppt mẫu

老A

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:162394
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:2.19M
 • Cập nhật thời gian:2017-06-13
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/cloud-computing-internet-business-technology-big-data-ppt-template_162394.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/00/16/75/99U888piCGuW.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Điện toán đám mây công nghệ kinh doanh internet dữ liệu lớn PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/00/16/75/99U888piCGuW.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Điện toán đám mây công nghệ kinh doanh internet dữ liệu lớn PPT mẫu">

Relative Designs:

 • Internet dữ liệu lớn internet điện toán đámây ppt mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ☀☀☀

  Internet dữ liệu lớn internet điện toán đám mây ppt mẫu

 • Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đámây PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: Maurin

  Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đám mây

 • Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đámây PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: Maurin

  Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đám mây

 • Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đámây PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: Maurin

  Dữ liệu lớn và mẫu PPT điện toán đám mây

 • Mẫu PPT dữ liệu lớn điện toán đámây PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 哈啦啦

  Mẫu PPT dữ liệu lớn điện toán đám mây

 • Dữ liệu lớn và điện toán đámây mẫu PPT chung PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 17621512831

  Dữ liệu lớn và điện toán đám mây mẫu PPT chung

 • Mẫu PPT điện toán đámây dữ liệu lớn PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 千大茶

  Mẫu PPT điện toán đám mây dữ liệu lớn

 • Kinh doanh Dữ liệu lớn Internet Điện toán đámây Giới thiệu về PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 壹德

  Kinh doanh Dữ liệu lớn Internet Điện toán đám mây Giới thiệu về

OK
Unlimited Download!