theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT

Screen Shots:

báo bệnh cáo công doanh mẫu ppt việc Công nghệ Tóm tắt công việc báo cáo báo cáo cuối năm báo cáo phỏng vấn bệnh viện kinh doanh mạng internet mẫu ppt tóm tắt cá nhân tổng kết cuối năm y tá nhiêu bác sĩ không khí điền trang More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 5654597, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 68.37M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Bệnh viện chăm sóc trẻ em y tá bác sĩ báo cáo công việc Mẫu PPTBệnh viện màu xanh bệnh viện công việc bệnh báo cáo thảo luận bác sĩ y táBác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPTCác bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPTBác sĩ bệnh viện chăm sóc y tá mẫu PPTBác sĩ báo cáo công việc y tế bệnh viện y tế PPT

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:5654597
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:68.37M
 • Cập nhật thời gian:2020-12-24

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/business-hospital-doctors-nurse-nurses-work-summary-report-ppt-template_5654597.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/02/00/83/18a888piCr5i.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/02/00/83/18a888piCr5i.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế

 • Bác sĩ bệnh viện chia sẻ kiến ​​thức chăm sóc y tế PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ bệnh viện chia sẻ kiến ​​thức chăm sóc y tế PPT mẫu

 • Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y học bệnh viện Bác sĩ Công nghệ y tế Thiết bị y tế

 • Bác sĩ báo cáo công việc bệnh viện y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ báo cáo công việc bệnh viện y tế mẫu PPT

 • Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT

 • Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT

 • Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT

 • Y học bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh viện sức khỏe mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y học bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh viện sức khỏe mẫu PPT

OK