Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách PPT mẫuTải về

chính kế t tài CNTT cá tính công nghệ cạnh tranh kinh doanh kế hoạch lập kế hoạch phỏng vấn sáng tạo sốc thương mại tài chính đầu tư More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 385678, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 16.96M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Ý tưởng kinh doanh kế hoạch tài chính sách PPT mẫuĐầu tư tài chính kế hoạch tài chính sách kinh tế tài chính PPT mẫuMẫu PPT Kế hoạch Tài chính Doanh nghiệp ĐenMẫu PPT Kế hoạch Tài chính Kinh doanh Gió Đơn giản Sáng tạoBản kế hoạch tài chính thương mại liên doanh PPT mẫuVàng đen cho kế hoạch tài chính sách thương mại PPT mẫu

热风1997

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:385678
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:16.96M
 • Cập nhật thời gian:2017-10-10
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/business-finance-plan-ppt-template_385678.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/38/56/78E888piCaKT.jpg-0.jpg!bw340" alt="Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/38/56/78E888piCaKT.jpg-0.jpg!bw340" alt="Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách PPT mẫu">

Relative Designs:

 • Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách đỏ ppt mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 包子

  Kế hoạch tài chính thương mại khí quyển sách đỏ ppt mẫu

 • Cuốn sách kinh doanh kế hoạch tài chính kế hoạch kinh doanh dự án PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 快乐小妞

  Cuốn sách kinh doanh kế hoạch tài chính kế hoạch kinh doanh dự án PPT mẫu

 • Mẫu kế hoạch kinh doanh tài chính cao cấp kinh doanh vàng đen PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 马姑娘思密达

  Mẫu kế hoạch kinh doanh tài chính cao cấp kinh doanh vàng đen

 • Kế hoạch tài chính sách thương mại PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 董小蕊

  Kế hoạch tài chính sách thương mại PPT mẫu

 • Mẫu PPT kinh doanh tài chính thời trang PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 菲迩创意

  Mẫu PPT kinh doanh tài chính thời trang

 • Dự án kế hoạch tài chính sách PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 董小蕊

  Dự án kế hoạch tài chính sách PPT mẫu

 • Mẫu kế hoạch kinh doanh tài chính thương mại màu vàng khí quyển PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 冰山下的火种

  Mẫu kế hoạch kinh doanh tài chính thương mại màu vàng khí quyển

 • Khung hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh kế hoạch tài chính sách kinh doanh sách PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 下 一 站 ,

  Khung hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh kế hoạch tài chính sách kinh doanh sách PPT

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for PowerPoint!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!