Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Màu xanh với mục tiêu kế hoạch quản lý ppt mẫu đơn giản.Tải về

kế mục qu tiêu chung giáo dục kinh doanh mẫu PPT ppt văn phòng More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Màu xanh với mục tiêu kế hoạch quản lý ppt mẫu đơn giản. Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 561384, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 2.48M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
- đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý chung với PPT mẫu- đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý chung với màu xanh ppt mẫuThời trang với mục tiêu kế hoạch quản lý PPT mẫu đơn giản.Cá tính sáng tạo với mục tiêu kế hoạch quản lý PPT mẫu- đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý nền thương mại với PPTBiểu đồ kế hoạch mục tiêu công ty màu sắc yếu tố PPT

永夜的极光

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:561384
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:2.48M
 • Cập nhật thời gian:2018-01-09
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/blue-minimalistic-goal-planning-and-management-ppt-template_561384.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/56/13/84P888piCiAm.jpg-0.jpg!bw340" alt="Màu xanh với mục tiêu kế hoạch quản lý ppt mẫu đơn giản.">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/pikbest/pic/00/56/13/84P888piCiAm.jpg-0.jpg!bw340" alt="Màu xanh với mục tiêu kế hoạch quản lý ppt mẫu đơn giản.">

Relative Designs:

 • Lên kế hoạch thực hiện kế hoạch hoạt động PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 董小蕊

  Lên kế hoạch thực hiện kế hoạch hoạt động PPT mẫu

 • Kế hoạch kinh doanh kế hoạch hoạt động thương mại màu PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 静=^_^=/太阳

  Kế hoạch kinh doanh kế hoạch hoạt động thương mại màu PPT mẫu

 • - đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý thương mại với thời gian PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ☀☀☀

  - đơn giản là mục tiêu kế hoạch quản lý thương mại với thời gian PPT mẫu

 • Kế hoạch phương án kế hoạch marketing thương mại cao cấp sách PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 菲迩创意

  Kế hoạch phương án kế hoạch marketing thương mại cao cấp sách PPT mẫu

 • Thời trang vẽ tay màu vàng viền mực màu lập kế hoạch khối PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 魏老师

  Thời trang vẽ tay màu vàng viền mực màu lập kế hoạch khối PPT mẫu

 • Các hoạt động thương mại lên kế hoạch thực hiện kế hoạch PPT mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: ☀☀☀

  Các hoạt động thương mại lên kế hoạch thực hiện kế hoạch PPT mẫu

 • Màu phẳng PPT mẫu quảng cáo tổ chức sự kiện gió PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: Sure

  Màu phẳng PPT mẫu quảng cáo tổ chức sự kiện gió

 • Dự án bất động sản thương mại cam đen trong khí quyển PPT kế hoạch chuẩn bị mẫu PowerPoint Bản mẫu pptx

  định dạng: pptx

  thể loại: PowerPoint

  Thiết kế bởi: 静=^_^=/太阳

  Dự án bất động sản thương mại cam đen trong khí quyển PPT kế hoạch chuẩn bị mẫu

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for PowerPoint!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!