theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT

báo cáo y tế bệnh viện màu xanh da trời mẫu ppt sơ cứu nhiêu bác sĩ điều trị y tế More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1167822, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 37.33M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Y học bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh viện sức khỏe mẫu PPTBáo cáo công việc tóm tắt công việc bác sĩ bệnh viện nhân viên y tếCác bác sĩ và y tá bệnh viện đơn giản và rõ ràng Hệ thống y tế chuyên dụng PPTY tế Bác sĩ Dabai Điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng PPTBác sĩ y tế bệnh viện điều dưỡng phường báo cáo vòngBác sĩ bệnh viện chăm sóc y tá mẫu PPT

BILL

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1167822
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:37.33M
 • Cập nhật thời gian:2019-01-21
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Music Used:Music for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.compowerpoint/blue-doctor-hospital-medical-emergency-report-ppt-template_1167822.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/01/28/25/17Z888piCHRb.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/01/28/25/17Z888piCHRb.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Bác sĩ bệnh viện xanh báo cáo khẩn cấp y tế mẫu PPT">

Relative Designs:

 • Bác sĩ báo cáo công việc bệnh viện y tế mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ báo cáo công việc bệnh viện y tế mẫu PPT

 • Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Màu nước xanh y học bệnh viện bác sĩ chăm sóc sức khỏe PPT

 • Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ chăm sóc trẻ em bệnh viện y học mẫu PPT

 • Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ y tá màu tím bệnh viện tóm tắt công việc mẫu PPT

 • Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện kinh doanh bác sĩ y tá y tá báo cáo tóm tắt công việc Mẫu PPT

 • Bác sĩ báo cáo công việc y tế bệnh viện y tế PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bác sĩ báo cáo công việc y tế bệnh viện y tế PPT

 • Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế PowerPoint Bản mẫu pptx

  Y học bệnh viện bác sĩ thiết bị công nghệ y tế

 • Bệnh viện chăm sóc trẻ em y tá bác sĩ báo cáo công việc Mẫu PPT PowerPoint Bản mẫu pptx

  Bệnh viện chăm sóc trẻ em y tá bác sĩ báo cáo công việc Mẫu PPT

OK