Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Khí quyển sách đen hình học đơn giản. Kế hoạch kinh doanh PPT mẫuTải về

hình học khí đen đơn Đen trắng đường hình học More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Khí quyển sách đen hình học đơn giản. Kế hoạch kinh doanh PPT mẫu Chủ đề của tác phẩm này là PowerPoint, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 903022, Định dạng là PPTX,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là PowerPoint, Kích thước là 11.31M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Khí quyển sách xanh kinh doanh tài chính kế hoạch kinh doanh PPT mẫuDòng điểm hình học đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách PPT mẫuMờ nền thương mại Tây rất đơn giản. Kế hoạch kinh doanh PPTCác trang web đen đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách mẫu PPT gióMàu sáng đơn giản kế hoạch kinh doanh gió mẫu PPTHình học tối giản kế hoạch kinh doanh mẫu nền PPT
Màu xanh lá cây sáng tạo đồ họa đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách PPTMàu cam sáng tạo mô hình châu Âu, bản kế hoạch kinh doanh PPTMàu đen đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách PPT tài trợ kinh doanh.Việc tổng hợp báo cáo báo cáo công tác kế hoạch kinh doanh PPT mẫuRất đơn giản. Kế hoạch kinh doanh mờ nền thương mại Tây PPTKhông khí đơn giản. Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp báo cáo chung ppt mẫu
Kế hoạch kinh doanh PPT mẫuKế hoạch kinh doanh PPT mẫu khí quyển sách đỏ.Chính sách tài chính kế hoạch kinh doanh PPT mẫuKế hoạch kinh doanh PPT mẫuÝ tưởng đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách xanh Summary ppt mẫuNăm tuổi trung niên thì việc tổng hợp báo cáo kế hoạch kinh doanh PPT mẫu
Xanh lá đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách tổng kết kế hoạch PPT mẫuBằng tay đơn giản. Kế hoạch kinh doanh sách xanh ppt chung mẫuThành phố xây dựng kế hoạch kinh doanh PPT mẫu có màu tối.Tam giác vàng đen sáng tạo lập kế hoạch kinh doanh PPT mẫuMàu xanh PPT phẳng hóa đơn giản. Kế hoạch kinh doanh mẫuGió tây Brand Extension phương án kế hoạch kinh doanh PPT mẫu

WZJ

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:903022
 • phần mềm:PowerPoint
 • định dạng:PPTX
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 1080
 • Kích thước tệp nguồn:11.31M
 • Cập nhật thời gian:2018-08-27
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/powerpoint/black-and-white-geometric-minimalist-business-plan-ppt-template_903022.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/93/76/62c888piC9gC.jpg-0.jpg!w340" alt="Khí quyển sách đen hình học đơn giản. Kế hoạch kinh doanh PPT mẫu">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/93/76/62c888piC9gC.jpg-0.jpg!fw700" alt="Khí quyển sách đen hình học đơn giản. Kế hoạch kinh doanh PPT mẫu">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Powerpoint are for Premium Users Only!

23,549 designers have joined our Premium

 • Unlimited downloads at higher speed
 • Over 1 million creative artworks
 • Commercial use allowed
JOIN NOWLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!