theo pikbest.

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Phí bảo hiểm

Personal
Authorization

Personal Premium

Unlimited Download

JOIN NOW

Business
Authorization

Business Premium

Unlimited Download

JOIN NOW
JOIN NOW
Hơn

Become AffiliateMake Money

Sign Up

Share links

Get Paid

FreebiesFree Download

Free Designs Everyday

AdvertiseCooperate

Adverties With Pikbest

Vẽ tay bác sĩ ngồi và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ

Bác sĩ bộ tranh chẩn đoán ghế đẩu hình minh họa kiên nhẫn nhỏ tươi phong cách hoạt hình sảng khoái sự đơn giản thành phần tính cách vật chất vẽ tay đàn bà đứa trẻ nhiêu bác sĩ người đàn ông điều trị y tế More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Vẽ tay bác sĩ ngồi và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ Chủ đề của tác phẩm này là Minh họa, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1344866, Định dạng là PSD,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Minh họa, Kích thước là 2.84M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
Attribution is requiredHow to attribute?
GET BUSINESS AUTHORIZATION
You may also likeSee more >
Vẽ tay bác sĩ và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồvẽ tay bác sĩ và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồsáng tạo nhỏ tươi bác sĩ y tá bệnh nhân ngồi xe lăn minh họa cảnh y tếphim hoạt hình vẽ tay bác sĩ bệnh nhân ngồi xe lănvector vẽ tay bác sĩ hoạt hình bệnh nhân ngồi xe lănbác sĩ vẽ tay minh họa các yếu tố viết hồ sơ bệnh án

冰冻森林

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1344866
 • phần mềm:Photoshop
 • định dạng:PSD
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1026 x 1544
 • Kích thước tệp nguồn:2.84M
 • Cập nhật thời gian:2019-05-21
 • Photo Image Used:Photo image for reference only
 • Font Used:Font for reference only

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.comillustration/drawing-sitting-doctor-and-patient-set-of-diagram-illustration-elements_1344866.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/01/53/07/05C888piCgcp.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Vẽ tay bác sĩ ngồi và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.comhttps://pic.pikbest.com/01/53/07/05C888piCgcp.jpg-0.jpg!bw700!bw340" alt="Vẽ tay bác sĩ ngồi và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ">

Relative Designs:

 • Ngày sơ cứu thế giới Hộp thuốc Bác sĩ Thuốc chết đuối Bệnhân Cấp cứu Bệnh lý Minh họa Bản mẫu PSD

  Ngày sơ cứu thế giới Hộp thuốc Bác sĩ Thuốc chết đuối Bệnh nhân Cấp cứu Bệnh lý

 • yếu tố vẽ tay minh họa bác sĩ viết hồ sơ bệnh án Minh họa Bản mẫu PSD

  yếu tố vẽ tay minh họa bác sĩ viết hồ sơ bệnh án

 • bác sĩ sức khỏe y tế xem hồ sơ y tế nghiên cứu bệnh tật minh họa phẳng Minh họa Bản mẫu ai

  bác sĩ sức khỏe y tế xem hồ sơ y tế nghiên cứu bệnh tật minh họa phẳng

 • ngày sơ cứu thế giới hộp thuốc bác sĩ bệnhân chết đuối Minh họa Bản mẫu PSD

  ngày sơ cứu thế giới hộp thuốc bác sĩ bệnh nhân chết đuối

 • Vẽ tay bác sĩ dòng tối giản và bệnhân tập hợp các yếu tố minh họa biểu đồ Minh họa Bản mẫu PSD

  Vẽ tay bác sĩ dòng tối giản và bệnh nhân tập hợp các yếu tố minh họa biểu đồ

 • Vẽ tay bác sĩ nam tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ Minh họa Bản mẫu PSD

  Vẽ tay bác sĩ nam tập hợp các yếu tố minh họa sơ đồ

 • Phim hoạt hình vẽ tay bác sĩ tư vấn y tế ngồi minh họa chung Minh họa Bản mẫu PSD

  Phim hoạt hình vẽ tay bác sĩ tư vấn y tế ngồi minh họa chung

 • Phim hoạt hình phẳng cuộc hẹn trực tuyến bác sĩ khám bệnh minh họa sáng tạo Minh họa Bản mẫu ai

  Phim hoạt hình phẳng cuộc hẹn trực tuyến bác sĩ khám bệnh minh họa sáng tạo

OK