Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get our ONE YEAR BIRTHDAY COUPON, save more than ₫5381K right now

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Lễ hội SongkranTải về

hội lễ More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Lễ hội Songkran Chủ đề của tác phẩm này là Công cụ đồ họa, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1252135, Định dạng là PSD,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Công cụ đồ họa, Kích thước là 1.61M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Lễ hội Songkran ở Thái LanLễ hội Songkran ở Thái LanLễ hội Songkran ở Thái LanLễ hội Songkran ở Thái LanLễ hội Songkran ở Thái LanLễ hội Songkran

XUEyl

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:1252135
 • phần mềm:Photoshop
 • định dạng:PSD
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):0 x 0
 • Kích thước tệp nguồn:1.61M
 • Cập nhật thời gian:2019-04-04
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/graphic-elements/songkran-festival_1252135.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/25/21/35j888piCsAd.jpg-0.jpg!w340" alt="Lễ hội Songkran">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/25/21/35j888piCsAd.jpg-0.jpg!fw700" alt="Lễ hội Songkran">

Relative Designs:

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

₫5381K coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for Graphic Elements!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON