Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get FREE Downloads everyday. More than 800,000 products make your work easier.

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.Tải về

phích pizza tết áp biểu ngữ burger bít tết khuyến mãi mì ống nướng vận chuyển áp phích Tmall áp phích pizza đặc biệt More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết. Chủ đề của tác phẩm này là Thương mại điện tử, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 166096, Định dạng là PSD,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Thương mại điện tử, Kích thước là 73.67M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Tôm thịt gà ăn pizza Banner Dicrurus mẫuCơm tây mì poster BannerThức ăn pizza Banner mẫu tômCơm tây mì quảng cáo mẫuThịt bò cao cấp thực phẩm thương mại phong cổ điển ở trang bìa đỏ rất đơn giản.Thịt bò thịt. Thực phẩm cao cấp PSD trang bìa đen

Amber

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:166096
 • định dạng:PSD
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 520
 • Kích thước tệp nguồn:73.67M
 • Cập nhật thời gian:2017-06-16
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/e-commerce/taobao-poster-tmall-poster-banner-steak-poster-pizza-poster-food-poster-food-posters-baked-steak-ste_166096.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/17/15/10v888piC6HB.jpg-0.jpg!bw340" alt=" Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/17/15/10v888piC6HB.jpg-0.jpg!bw340" alt=" Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.">

Relative Designs:

 • Lynx ăn Pizza thịt dẫn đến bản đồ? Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: Amber

  Lynx ăn Pizza thịt dẫn đến bản đồ?

 • Thực đơn ăn xà - lách Banner thiết kế poster Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: 造大街

  Thực đơn ăn xà - lách Banner thiết kế poster

 • Bít - tết rượu cao cấp thực phẩm thương mại phụcổ trang đầu gió rất đơn giản. Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: 草莓

  Bít - tết rượu cao cấp thực phẩm thương mại phục cổ trang đầu gió rất đơn giản.

 • Lynx thực phẩm cao cấp mì Ý thiết kế trang bìa đen bítết. Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: Sabrina.

  Lynx thực phẩm cao cấp mì Ý thiết kế trang bìa đen bít tết.

 • Mì cơm Tây mì ý trang nhất thiết kế mẫu thức ăn bít - tết. Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: 酷儿

  Mì cơm Tây mì ý trang nhất thiết kế mẫu thức ăn bít - tết.

 • Nhập khẩu thực phẩm Lynx Fíli bít - tết cơm Tây chi tiết trang Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: Real love stories

  Nhập khẩu thực phẩm Lynx Fíli bít - tết cơm Tây chi tiết trang

 • - đơn giản là thực phẩm tươi mát nhỏ kiểu mẫu điện thoại di động Đoan Trang nhất Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi: 鸴荵

  - đơn giản là thực phẩm tươi mát nhỏ kiểu mẫu điện thoại di động Đoan Trang nhất

 • một kiểu mẫu thịt bò Banner poster đen. Thương mại điện tử Bản mẫu psd

  định dạng: psd

  thể loại: Thương mại điện tử

  Thiết kế bởi:

  một kiểu mẫu thịt bò Banner poster đen.

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

$0 coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for E-commerce!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

OK
Unlimited Download!