Follow
Pikbest

Login on Pikbest and get our ONE YEAR BIRTHDAY COUPON, save more than ₫5381K right now

Sign in to get FREE Downloads everyday. More than 800k products

Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.Tải về

phích pizza t áp biểu ngữ burger bít tết khuyến mãi mì ống nướng vận chuyển áp phích Tmall áp phích pizza đặc biệt More

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết. Chủ đề của tác phẩm này là Thương mại điện tử, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 166096, Định dạng là PSD,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Thương mại điện tử, Kích thước là 73.67M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

Premium LicenseGo UpgradeReport Image
 • ·No attribution required
 • ·For Personal Commercial Use
 • ·Multi-scenario usage and priority support
 • More Info >
You may also likeSee more >
Tôm thịt gà ăn pizza Banner Dicrurus mẫuCơm tây mì poster BannerThức ăn pizza Banner mẫu tômCơm tây mì quảng cáo mẫuThịt bò cao cấp thực phẩm thương mại phong cổ điển ở trang bìa đỏ rất đơn giản. Lynx ăn Pizza thịt dẫn đến bản đồ?

Amber

Thiết kế bởi

Pikbest Designer

Thông tin cơ bản

 • ID hình ảnh:166096
 • định dạng:PSD
 • Tỷ lệ hình ảnh (px):1920 x 520
 • Kích thước tệp nguồn:73.67M
 • Cập nhật thời gian:2017-06-16
 • Chân dung phải:chân dung và phông chữ chỉ để tham khảo

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/e-commerce/taobao-poster-tmall-poster-banner-steak-poster-pizza-poster-food-poster-food-posters-baked-steak-ste_166096.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/17/15/10v888piC6HB.jpg-0.jpg!w340" alt=" Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/00/17/15/10v888piC6HB.jpg-0.jpg!fw700" alt=" Lynx, thức ăn ngon, áp phích Banner pizza bít - tết.">

Relative Designs:

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

₫5381K coupon

Birthday Gift

No Free Downloads left for E-commerce!

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

 • Tải về vô hạn
 • 500,000+ thiết kế thương mại
 • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON

₫5381K

BIRTHDAY
COUPON