Jane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang tríTải xuống miễn phí
jane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang tríjane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang trí

Pikbest cung cấp tài liệu tải xuống miễn phí Jane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang trí Chủ đề của tác phẩm này là Trang trí và mô hình, Kịch bản sử dụng là , Số hình ảnh là 1246286, Định dạng là PSD,bạn nên mở tập tin này bằng Photoshop CC, tài liệu này là Trang trí và mô hình, Kích thước là 80.13M, Pikbest cung cấp bản tải xuống mẫu thiết kế ban đầu của cửa hàng, Bao gồm mẫu, tài liệu, v.v.Sau khi tải xuống tệp nguồn, bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnh văn bản, Tải xuống tài liệu thiết kế gốc thành Pikbest.

姑凉,且慢

Thiết kế bởi

Thông tin cơ bản

  • ID hình ảnh:1246286
  • phần mềm:Photoshop
  • định dạng:PSD
  • Tỷ lệ hình ảnh (px):3150 x 4724
  • Kích thước tệp nguồn:80.13M
  • Cập nhật thời gian:2019-03-26

Bạn được phép nhúng hình ảnh này vào trang web / blog của mình!

Liên kết văn bản đến trang này:

<a href="https://vn.pikbest.com/decors-models/jane-european-abstract-line-living-room-bedroom-hotel-decorative-painting_1246286.html"/a>

Hình ảnh kích thước nhỏ cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/39/32/46H888piCZDR.jpg-0.jpg!w340" alt="Jane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang trí">

Hình ảnh kích thước trung bình cho trang web / blog của bạn:

<img src="https://pic.pikbest.com/01/39/32/46H888piCZDR.jpg-0.jpg!fw700" alt="Jane châu Âu dòng trừu tượng phòng khách phòng ngủ khách sạn sơn trang trí">

Một là không đủ? Làm thế nào về thiết kế đáng kinh ngạc hơn!

XEM THÊM SẢN PHẨM

Share Pikbest and Download Free

Chia sẻ chúng tôi đến Facebook, mở khóa miễn phí của bạn hôm nay

Tải về miễn phí hôm nay đã hoàn thành !

Đã có hơn 13.249 Nhà Thiết Kế tham gia VIP của chúng tôi

  • Tải về vô hạn
  • 500,000+ thiết kế thương mại
  • Tải xuống nhanh
Kiểm traLàm cho công việc của bạn dễ dàng
Unlimited Download!